Om oss

Affärsidé
Att i samråd med företagsledning och medarbetare hjälpa dem att formulera och nå ut med sitt budskap för att bli attraktiva i sin kunds och sina egna ögon. Strategen skapar struktur, lockar fram valmöjligheter och öppnar upp nya perspektiv för framtida strategiska vägval.

Yrkeserfarenhet
Arbetat med marknadsföring i alla led sedan mitten av 80-talet. Byggt upp informationsavdelningar, tagit fram kundtidningar, trycksaker, hemsidor, startat nyhetsbrev, arbetat som ”in-house” reklambyrå, lobbying-arbete, upparbetat kontakter med media, tagit fram presstrategier, pressmeddelanden och policys. Förändrat mediebilden för organisationer och företag. Projektledare och redaktör för lärobok på Liber Förlag för Direkthandelns Förening ( 2003 och pågår) Projektledare för Tjörns kommuns arrangemang vid hemkomsten av fyren Pater Noster vår och sommar 2007. Utbildare av Projektledare inom Kvalificerad Yrkesutbildning. Utbildar inom projektledning och marknadsföring.

Utbildning
Brain Management, Diplomerad Coach vid Coach2coach utbildning under ett år, Projektledning vid Högskolan i Väst och Hogia Institutet, Treårig Informatörsutbildning vid Göteborgs Universitet, Praktisk Svenska vid Göteborgs Universitet, Journalistutbildning vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Sju snabba frågor till Eva-Karin

Kännetecken på jobbet?
Målmedveten strateg/marknadsförare med starka projektledaregenskaper. Har lätt för att entusiasmera andra och är fascinerad av det positiva resultat man kan uppnå med en genomtänkt kommunikation.
Vad är livskvalitet?
Att vara här och nu.

Favoritpryl?
Min dator. Drömmer om en bärbar värsting i spännande design.

Hemlig last:
Se människor, företag och organisationer utvecklas.
Vilken talang skulle du vilja ha?
Jag tror inte på talang utan på lust och hårt arbete. Man måste tro på det man gör och ha roligt under tiden.

Vad är du mest stolt över?
Mina döttrar och min man. Mitt långa äktenskap. Och att vara en ”working girl” i betydelsen självförsörjande.

Fritidsintressen?
Läsning, naturen och rörelse, t ex vandringar, längdskidåkning, golf, trädgårdsarbete.